Alla dagar: 08:00 - 17:00 Ring: 0105855800

Hemstädnings Garanti


Garanti mot skador

Vi är ansvarsförsäkrade hos Trygg-Hansa.
Skulle en skada uppkomma på grund av våran oaktsamhet står vi självklart för kostnaden för att åtgärda skadan.
Skulle en skada uppkomma på grund av bristande eller fel information från kundens eller tredje parts sida, ansvarar vi ej för skadan.

Obs!
Om exempelvis soffa eller kylskåp är tunga och det skulle finns risk att skada golv eller orsaka repor på väggar/köksskåp m.m. flyttar vi inte på möblerna!
Vi städar under/bakom soffa, kylskåp eller liknande om vi kommer åt alternativt om de flyttas av kunden!


Städmaterial för hemstäd
Kunden har allt städmaterial till förfogande.


Hemstädning garanti
Vi ger alltid 3 dagars garanti på städningen vi utför.
Eventuella anmärkningar som framkommer vid besiktning åtgärdas av oss direkt på plats.
Eventuella klagomål som framkommer efter kundens godkännande beaktas ej.
Vi rekommenderar att beställaren närvarar vid besiktningstillfället.
Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.


Reklamation på hemstädningen
Reklamationsrätten gäller i 3 dagar efter städdatum.
Ärenden inkomna senare än 3 dagar efter städdatum handläggs inte.